Cá nhân & Gia đình

Sức khỏe tốt luôn là yếu tố quyết định để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng gia đình và Song An Healthcare luôn tận tâm hỗ trợ toàn thể gia đình bạn có một cuộc sống khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn. Các chương trình khám và cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại được trang bị để giúp đáp ứng nhu cầu sống khỏe của khách hàng ở các giai đoạn trong cuộc đời. Để thuận tiện cho việc theo dõi chăm sóc, hãy lựa chọn sử dụng dịch vụ chúng tôi cho toàn thể gia đình bạn, bao gồm người phối ngẫu, con cái và đặc biệt sử dụng gói thẻ thành viên gia đình trọn gói mà chúng tôi đã thiết kế riêng cho bạn và gia đình.​

Đánh giá kiểm tra sức khỏe toàn diện

Khám sức khỏe tổng quát hằng năm sẽ cho bạn thấy bức tranh tổng thể về sức khỏe hiện tại của bạn. Kết quả khám cũng giúp bạn xác định được những rủi ro sức khỏe mà bạn có thể mắc phải trong tương lai, vì vậy bạn có thể bắt đầu chủ động quản lý, quan tâm và chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn.

Xem thêm

Dịch vụ y tế

Các dịch vụ y tế toàn diện

Xem thêm

Quá trình tầm soát sức khỏe

Nhiều hơn một buổi kiểm ta sức khỏe định kỳ điển hình, đánh giá kiểm tra sức khỏe toàn diện tại SAH sẽ cung cấp cho bạn 1 bức tranh hoàn chỉnh và chi tiết về tình trạng sức khỏe của bạn hiện thời cũng như bất kỳ rủi ro trong tương lai nào, từ đó mà bạn sẽ có được 1 xuất phát điểm tốt hơn cho các kế hoạch sống vui – sống khỏe trong tương lai.

Xem thêm

Kết nối
Song An Healthcare