Chăm sóc sức khoẻ định kỳ hàng năm

Đảm bảo nhân viên của bạn lúc nào cũng khỏe mạnh trong năm

Giúp các nhân viên của bạn giải quyết tốt hơn các vấn đề sức khỏe bản thân cấp bách hàng ngày.

Chăm Sóc Sức Khỏe Định Kỳ giúp cho nhân viên của bạn dễ dàng và linh động hơn khi nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết tại phòng khám hay tư vấn từ xa

Gói Chăm Sóc Định Kỳ bao gồm:

Tư vấn với Bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám hay qua điện thoại.

Bao gồm lên đến 15 loại xét nghiệm chẩn đoán (tùy theo sự lựa chọn của Doanh Nghiệp)

Chăm sóc Hội chẩn với Đội Ngũ nhân viên y tế.

Kết hợp kinh nghiệm chuyên môn và dịch vụ của Gói Chăm Sóc Định Kỳ của các bác sĩ, điều dưỡng, và các chuyên viên tư vấn của phòng khám cũng như đội ngũ lưu giữ kết quả khám.

Tư vấn và hỗ trợ 24/7.

Một nhân viên tư vấn sẽ trực hotline để cung cấp dịch vụ tư vấn y tế bất cứ khi nào doanh nghiệp bạn cần hỗ trợ.

Hỗ trợ y tế Khi Nhân Viên Đi Công Tác.

Sự hỗ trợ trong suốt quá trình cấp cứu y tế (nếu có) khi nhân viên Doanh nghiệp đi công tác nước ngoài.

Chụp X-quang tại Phòng khám.

Kết quả có trong ngày

Chăm Sóc Sau Tư vấn/Khám Sức khỏe.

Cho cả việc thăm khám trực tiếp hay tư vấn trực tuyến, một đội ngũ chăm sóc khách hàng sẽ làm việc khẩn trương để bảo đảm các cuộc hẹn tái khám hoặc khám chuyên sâu với các bác sĩ chuyên khoa/ chuyên gia trong lĩnh vực y khoa có hợp tác với chúng tôi được thực hiện nhanh nhất có thể.

Kết nối
Song An Healthcare