Tất cả Bác Sĩ

PGS. TS. BS. VŨ THỊ NHUNG

Chuyên Khoa Sản Phụ (>45 năm kinh nghiệm)

Chủ tịch Hội Phụ sản Tp.Hồ Chí Minh,

Giảng viên của các Trường Đại học Y dược Tp.HCM, ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch,

Nguyên Giám Đốc Bệnh Viện Hùng Vương

PGS. TS. BS. NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

Chuyên Khoa Nội Tiết (Tiểu Đường – Bướu Cổ – Nội Tiết, > 38 năm kinh nghiệm)

Nguyên Trưởng Khoa Nội Tiết – Bệnh Viện Chợ Rẫy

Phó Chủ Tịch Hội Nội Tiết – Đái Tháo Đường Việt Nam & TP. HCM

BS. CKII. CHÂU THỊ KIM LIÊN

Chuyên Khoa Nội Thận (Suy Thận Cấp – Suy Thận Mãn – Lupus ban đỏ hệ thống – Viêm Cầu Thận – Lao Thận –  Lao Đường Tiết Niệu – Đa nang Thận – Ung Thư Thận, >30 năm kinh nghiệm)

Trưởng Khoa Nội Thận – Bệnh Viện Chợ Rẫy

Chủ Tịch Hội Nội Thận Học TP.HCM

TS. BS. ĐỖ HỮU LIỆT

Chuyên Khoa Ngoại Tiêu Hóa (Dạ Dày – Gan Mật Tụy – Đại Tràng) – Ngoại Tổng Quát (Bướu Cổ), >18 năm kinh nghiệm.

Bs. Khoa Ngoại Tổng Quát – Bệnh Viện Chợ Rẫy

Bs. Khoa Ngoại Gan Mật Tụy – Bệnh Viện Chợ Rẫy

GS. TS. BS. HỨA THỊ NGỌC HÀ

Chuyên Giải Phẫu Bệnh Và Nhũ Khoa (>40 năm kinh nghiệm)

Chủ Tịch Hội Giải Phẫu Bệnh TP.Hồ Chí Minh

Phụ trách phòng khám vú và FNA của Bệnh viện Đại Học Y Dược

BS. LÊ ĐĂNG LIÊM

Chuyên Khoa Sản Phụ – Siêu Âm Sản Phụ Khoa (>35 năm kinh nghiệm)

Bác Sĩ Bệnh Viện Đại Học Y Dược TP. HCM

BS. CKI. NGUYỄN THỊ ÁNH VÂN

Chuyên Khoa Sản Phụ (>30 năm kinh nghiệm)

Nguyên Trường Khoa Khám B – Bệnh Viện Hùng Vương

BS. CKII. LÊ THỊ HỒNG

Chuyên Khoa Nội (Tổng Quát – Tim Mạch – Tiêu Hóa, >33 năm kinh nghiệm)

Cố Vấn Chuyên Môn – Bệnh Viện Bình Dân

Nguyên Trưởng Khoa Chăm Sóc Đặc Biệt – Bệnh Viện Bình Dân

BS. CKI. VÕ THỊ MỸ

Xét Nghiệm (>35 năm kinh nghiệm)

Nguyên Trưởng Khoa Xét Nghiệm – Bệnh Viện Ung Bướu Tp.HCM

Ths. Bs. CKII. NGUYỄN HỒ THỊ NGA

Chuyên Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – XQ – MRI – CT – Siêu Âm (>10 năm kinh nghiệm)

Bác Sĩ Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Bệnh Viện Chợ Rẫy