TẠI SAO LẠI LỰA CHỌN DỊCH VỤ BỆNH NGHỀ NGHIỆP CỦA SONG AN HEALTHCARE?

Chúng tôi đề xuất và hỗ trợ Đội ngũ An Toàn Lao Động và Nhân Sự của Quý Doanh Nghiệp trong việc thực hiện các chương trình tầm soát bệnh và sống khỏe mạnh, các chương trình sẽ cung cấp cho Quý Công ty sự đảm bảo rằng tất cả các quy định về sức khỏe nghề nghiệp được đáp ứng.

Đội ngũ tư vấn chăm sóc khách hàng Doanh nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của đội ngũ nhân viên, đảm bảo hỗ trợ những nỗ lực của Quý Công ty trong việc đẩy mạnh tinh thần trong công sở và trong việc tăng thêm động lực làm việc của nhân viên.

DỊCH VỤ BỆNH NGHỀ NGHIỆP TẠI SONG AN HEALTHCARE

Kiểm Tra Sức Khỏe Trước Tuyển Dụng

Luật lao động không yêu cầu người lao động phải kiểm tra sức khỏe trước khi được tuyển dụng nhưng sẽ tốt hơn nếu doanh nghiệp của bạn có đủ ngân sách để kiểm tra sức khỏe của nhân viên trước khi Mời nhân viên nhận việc chính thức hoặc ít nhất nhân viên phải hoàn thành bảng các câu hỏi đánh giá sức khỏe riêng của Doanh nghiệp bạn. Song An Healthcare cung cấp 1 cổng trực tuyến để Quý Doanh Nghiệp có thể theo dõi và quản lý sức khỏe nhân viên qua việc xem trực tuyến các kết quả lâm sàng và cận lâm sàng.

Đánh Giá và Kiểm Tra Sức Khỏe

Dịch vụ kiểm tra đánh giá sức khỏe cung cấp đề xuất các gói khám cho cả lãnh đạo và nhân viên. Thông tin chúng tôi gửi đến lãnh đạo Công ty là tình trạng sức khỏe thực tế (và không bao gồm chi tiết y khoa) và chỉ liên quan đến các đề nghị cụ thể về những điều chỉnh, thay đổi và hoặc hạn chế công việc của nhân viên (nếu có)​

Dịch Vụ Cung Cấp bao gồm:

  • Kiểm tra sức khỏe định kỳ và tư vấn tùy thuộc vào bản chất công việc và môi trường tiếp xúc độc hại liên quan đến quy định an toàn sức khỏe của Luật lao động
  • Theo dõi và giám sát sức khỏe do bệnh nghề nghiệp cho nhân viên
  • Tư vấn và hướng dẫn cho nhân viên có vấn đề sức khỏe mà ảnh hưởng đến khả năng làm việc của họ
  • Đánh giá sức khỏe làm việc (khả năng làm việc) sau bệnh tật và chấn thương
  • Đánh giá các vấn đề sức khỏe liên quan đến năng suất lao động
  • Các dịch vụ khám chuyên khoa của phòng khám liên quan đến bệnh nghề nghiệp được chăm sóc