Khám sức khoẻ định kỳ cho doanh nghiệp

Đảm bảo nhân viên của bạn lúc nào cũng khỏe mạnh trong năm

Giúp các nhân viên của bạn giải quyết tốt hơn các vấn đề sức khỏe bản thân cấp bách hàng ngày.

Chăm Sóc Sức Khỏe Định Kỳ giúp cho nhân viên của bạn dễ dàng và linh động hơn khi nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết tại phòng khám hay tư vấn từ xa

Kế hoạch kiểm tra sức khoẻ
doanh nghiệp


Một chương trình đánh giá sức khỏe toàn diện cho một bức tranh tổng thể về sức khỏe hiện tại và đánh giá các rủi ro trong tương lai

Bao gồm lên đến 15 loại xét nghiệm chẩn đoán (tùy theo sự lựa chọn của Doanh Nghiệp)
Khám thể trạng chuyên sâu, đánh giá chức năng tim mạch cộng thêm các xét nghiệm riêng biệt dành cho giới Nam và Nữ khác nhau
Kết quả có trong ngày bao gồm các xét nghiệm máu và nước tiểu được thực hiện tại phòng khám
Kết quả được các bác sĩ xem xét và tư vấn trong ngày các vấn đề sức khỏe cần phải được cải thiện
Một kế hoạch điều trị và chăm sóc để cải thiện sức khỏe được đề xuất

Kết nối
Song An Healthcare