• ​NHÓM CÁC XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN UNG THƯ

  Một vài gia đình có tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổ biến cao hơn bình thường hay một số trường hợp ung thư tấn công phát triển từ rất sớm, các trường hợp này cho thấy nguyên nhân xuất phát từ di truyền rất cao. Loại gien gây ung thư này là di truyền và có thể đặc biệt phổ biến ở ung thư vú, ung thư buồng trứng và các loại ung thư đường ruột. Nếu có tiền sử ung thư trong gia đình bạn, Song An Healthcare có thể cung cấp cho bạn các xét nghiệm gien mục tiêu hay chuyên biệt để đánh giá nhiều loại gien ung thư cùng 1 lúc. Các loại nguy cơ cao nổi trội là các gien BRCA1 và BRCA2, cả hai loại này có thể tăng đáng kể nguy cơ phát triển ung thư vú, buồng trứng và các loại ung thư liên quan khác.

  Các bộ xét nghiệm di truyền ung thư bao gồm:

  Một phân tích tiền sử bệnh của gia đình để xác định nguy cơ ung thư cao và chọn loại gien để xét nghiệm

  Bộ xét nghiệm gien được lựa chọn dựa vào tiền sử bệnh gia đình và/hoặc tiền sử bệnh ung thư của bản thân bạn

  Xem xét đánh giá giải thích các kết quả kiểm tra bởi các nhà tư vấn/bác sĩ di truyền học

  Đề xuất và chuyển bệnh để tầm soát sâu hơn trong trường hợp các xét nghiệm gien là dương tính, bao gồm các loại xét nghiệm gien có liên quan có nguy cơ cao

 • TẦM SOÁT UNG THƯ RUỘT

  Nếu lấy máu TRƯỚC ngày khám lâm sàng:
  – Đối với Nam: Thời gian khám hoàn tất cho gói tổng quát trong vòng 1h đồng hồ
  – Đối với Nữ: Thời gian khám hoàn tất cho gói tổng quát khoảng trong vòng 1h30 phút
  Nếu lấy máu VÀO buổi sáng ngày khám lâm sàng:
  – Đối với Nam: Thời gian khám hoàn tất cho gói tổng quát trong vòng 1h 30 phút
  – Đối với Nữ: Thời gian khám hoàn tất cho gói tổng quát khoảng trong vòng 2h00 đến 2h30 phút